Община Септември обяви частично бедствено положение

Причина за това е повишеното водно ниво на притоците на река Марица, които доведоха до разрушаване на две защитни нейни диги в землището на община Септември.

Снимка: Областна администрация

След падналите обилни валежи са разрушени две защитни диги на река Марица в землище на община Септември. В близост до дигите са разположени стотици декари, обработваема земеделска земя и електропроводен стълб. На мястото на разрушените от водното течение диги пристигнаха областният управител Стефан Мирев, изпълнителният директор на Напоителни системи София – Снежина Динева, управителят на клон Тополница – Сашка Целева, директорът на ОД Земеделие – Стоян Траянов, ВрИД кметът на община Септември – Лилия Етова.
Община Септември обяви частично бедствено положение за района на разрушените защитни диги. Всички дейности по възстановяване на защитните съоръжения ще бъдат изпълнени от Напоителни системи клон Тополница.