Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивните заболявания

Снимка: gpnews.bg

Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивните заболявания, в рамките на която ще се проведат безплатни скринингови изследвания на жители на Пловдив на възраст до 35 години. Изследванията ще се осъществяват в „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5 и ще обхванат 80 мъже и 78 жени.

 

Пакетът от процедури включва:

– за жени – преглед при специалист акушер-гинеколог с вземане на цитонамазка и изследване на Антимюлеров хормон;

– за мъже – преглед при специалист уролог за наличие на варикоцеле, изследване на спермограма по критериите на СЗО и виталност на сперматозоидите.

 

Желаещите да се включат в кампанията трябва да отговарят на следните критерии:

– да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив;

– да нямат задължения към Община Пловдив по отношение на местни данъци и такси;

– да нямат прекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за участие в скрининговото изследване;

– да са пълнолетни – във възрастовата граница до 35 години;

– да не са поставени под запрещение към момента на провеждане на скрининговото изследване;

– да не са включени в процедура за лечение на стерилитет.

 

Документите за участие в скрининговото изследване можете да намерите публикувани на сайта на Община Пловдив, в секция „Обяви“. Те ще се приемат в срок до 16.12.2022 г. в канцеларията на „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5, ет. 3, кабинет № 69 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. Телефон за връзка: 032 656 433.