Община Пещера ще кандидатства пред АСП по програма топъл обяд за нуждаещи се

Информация за услугата, изискванията и други въпроси може да бъде получена от Галина Стоянова- началник Отдел „Образование, соц. дейности, култура и млад. дейности“ всеки работен ден на тел. 0350 / 6 22 03.

Архив

Община Пещера ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане /АСП / към Министерство на труда и социалната политика / МТСП / по Програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се. Новината съобщи кметът Йордан Младенов.

„До 21 април 2020 г. администрацията може да кандидатства за финансиране. Програмата ще стартира от 1 май и ще продължи до 19 юни 2020г.“, уточни Младенов. В обхватът на целевите групи попадат лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина. Ще бъдат обхванати уязвими лица, възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност определена за страната, лица, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехрана.

От програмата могат да се възползват хора от третата възраст, които не могат да се самообслужват сами, или с помощта на близките си да си осигурят потребностите от храна. Подборът на потребителите ще бъде извършен от общински служители, въз основа на определените от АСП целеви групи.

„Кандидатите за социалната услуга Предоставяне на топъл обяд не са задължени да подават документи в Общинска администрация. Одобрените ще бъдат уведомени своевременно от служителите“, уточни Младенов.

Информация за услугата, изискванията и други въпроси може да бъде получена от Галина Стоянова- началник Отдел „Образование, соц. дейности, култура и млад. дейности“ всеки работен ден на тел. 0350 / 6 22 03.