Община Пещера ще кандидатства по проект Патронажна грижа за възрастни

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 април 2020г. Дейностите по проекта ще приключат до 31.12.2020 г., конкретизира Младенов

Архив

Община Пещера ще кандидатства с проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Това стана ясно след проведеното вчера  заседание на Общински съвет- Пещера.

Максималният  размер на безвъзмездната финансова помощ за общината е 124 260 лева, а броят на потребителите, които ще ползват услуги по проекта е 76 човека. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

„Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19“, поясни Йордан Младенов- кмет на Община Пещера.  

В контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната е  идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете на представителите на целевата група.

„Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, възрастни в риск поради невъзможност да водят самостоятелен и независим живот. Услугата може да се полза от лица поставени под карантина, както и самотни родители на деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами.“, уточни Галина Стоянова- началник Отдел „Образователни, социални дейности, култура и млад. дейности“.

Финансиране по този проект се предвижда за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), поясни Младенов пред общинските съветници. Финансово обезпечен ще бъде транспортът на персонала, предоставящ услугите. Предвижда се осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 април 2020г. Дейностите по проекта ще приключат до 31.12.2020 г., конкретизира Младенов