Община Пещера спечели финансиране за подмяна на уличното осветление в Радилово и Капитан Димитриево

Архив
Одобрен за финансиране е проекта на Община Пещера за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в селата Радилово и Капитан Димитриево, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Община Пещера разработи проекта в контекста на възможностите за отговор на климатичната криза, за намаляване разходите за енергия, за създаване на работни места, за подобряване качеството на въздуха, за намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на живот на гражданите.
Проектът е на стойност 708 652,54 лв. и предвижда в рамките на една година да се подмени уличното и парково осветление в двете села със светодиодно (LED), както и изграждане на система за автоматизирано управление и мониторинг на осветлението.
Основните цели на проекта са да се подобрят условията на живот на населението и да се намали потреблението на енергия, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.
С реализацията на проекта ще се осигури безопасна и комфортна светлинна среда през тъмната част на денонощието за местните жители и посетители на населените места. Това не само ще подобри качеството на живот, но и ще повиши безопасността на движение по улиците.