Община Пещера спечели проект за подмяна на уличното осветление

Архив

Община Пещера спечели поредния проект, като този път е за „Повишаване на енергийната ефективност на община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“ по процедура BG-RRP-4.025 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Модернизацията и рехабилитацията на системите за улично осветление е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в община Пещера.

Настоящият проект има за основна цел повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Съгласно техническият инвестиционен проект, ще бъдат демонтирани общо 1 177 бр. стари осветителни тела, разположени на територия на гр. Пещера и ще бъдат монтирани нови 1 260 бр. LED осветителни тела.

Ще бъде доставена и монтирана Система за управление и мониторинг на уличното LED осветление. Тази система дава възможност за on-line информация в реално време за голяма част от параметрите на системата за улично осветление, включително измерване и контрол на консумацията на електрическа енергия и взимане на правилни управленски решения за контролиране на енергопотреблението.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца, а стойността му е 590 711,12 лв.

С реализация на проектните дейности:

– Ще бъде изградено ново улично осветление, отговарящо на изискванията на Европейските норми за улично осветление;

– Ще се повиши делът на електроенергията от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

– Ще бъдат намалени разходите за електрическа енергия на Община Пещера, свързани с уличното осветление;

– Ще се опази околната среда, чрез намаляване на емисиите на парникови газове;

– Ще се подобри общинската инфраструктура и ще се създадат условия за безопасно движение на моторните превозни средства и комфорт за пешеходците;

Същевременно, специалисти на Община Пещера продължат поетапно да подменят старото улично осветление в двете съставни села на общината.