Община Пещера реализира проект за подкрепа на ромите чрез жилищно и финансово приобщаване

Архив

Иновативен пилотен проект на Европейския съюз в подкрепа на ромските общности в България чрез жилищно и финансово приобщаване е иницииран от Европейския парламент, Европейската комисия, Банката за развитие на Съвета на Европа (CEB) и партньори от България.

Проектът, стартиран през 2022 година и планиран да се изпълнява до 2024, има за цел да се бори със социално-икономическото изключване на ромските общности в Румъния, Словакия и България.

 Снимка: peshteraprim
Днес в Пещера се състоя стартът на проекта.

Преброяванията на населението и на жилищата в България през 2021г. показва, че над 260 000 от анкетираните се самоопределят като роми, което ги прави третата най-голяма етническа група в страната. Според други изследвания, броят на ромите в България достига 750 000 души, което би представлявало над 10% от населението. Според Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 66,2% от ромите в България живеят в бедност или са изложени на риск от бедност.

Бедността, както и предразсъдъците към ромите са причините, довели до тяхното изключване от образование, заетост, здравеопазване и адекватни жилищни условия. За да се разрешат тези предизвикателства, междусекторни партньорства, включващи обществени, частни и граждански организации, са от решаващо значение за прекъсване на цикъла на бедността и подобряване условията на живот в ромската общност. Проектът HERO е специално разработен, за да се справи с тези проблеми.

В рамките на HERO се отпускат общо €490,000 за улесняване на достъпа на 200 лица от маргинализирани ромски общности в Ботевград, Пещера и Ябланица до микрокредити. Също така проектът предоставя обучение по финансова грамотност и ремонт на жилища, напътствия за осигуряване на заетост и наставничество. Изпълнението на проекта в България ще бъде осъществено в партньорство, с водеща организация фондация “Тръст за социална алтернатива“, Токуда Банк, Подслон за човечеството – България и Асоциация “Интегро“.

 Снимка: peshteraprim

ПАРТНЬОРИ

Като водещ партньор, “Тръст за социална алтернатива” ще управлява проекта в България и ще предоставя съдействие по отношение на повишаване на заетостта, като например идентифициране на възможности за работа и подпомагане на ромите при кандидатстването им за работа. Токуда Банк ще предлага микрокредити и финансово обучение, а “Хабитат за Човечеството” и Асоциация “Интегро” ще предоставят обучение за ремонт на жилища и съдействие за получаване на необходимите разрешителни за подобрения в дома.

Питър Полак, член на Европейския парламент, заяви: “Подобряването на условията на живот на ромите е ключът към успешното им приобщаване към обществото. Амбицията на пилотния проект HERO е да даде възможност на уязвими групи като ромите да финансират собственото си жилище чрез заем, който да бъде изплатен. Това е строителен проект за самопомощ, който има за цел също така да подпомогне изграждането на знания и умения и възможности за реализация на пазара на труда. Много се радвам, че ромите в България също ще имат възможност да се възползват от него.”

 Снимка: peshteraprim

Томаш Здеховски, член на Европейския парламент, добави: “Започнахме HERO като пилотен проект в Словакия и Румъния. Проектът се оказа успешен, тъй като даде на ромите основите да започнат нов живот. Радвам се, че можем да разширим дейността си и в България. Ромите в цяла Европа заслужават достоен живот и достъпни жилища. Няма да спрем в България и се надявам HERO да стане общоевропейски проект, като добър пример за интелигентно сътрудничество между политически представители, частни заинтересовани страни и общности, за влагане на средства, където е необходимо, без излишна бюрокрация. Имаме нужда от повече HERO в ЕС.”

Паоло Джентолини, европейски комисар по икономика, отбеляза: “Горд съм, че Европейската комисия изпълнява този пилотен проект в подкрепа на ромските общности в неравностойно положение като част от по-широките си мерки за инвестиции със социално въздействие. Надявам се, че това ще послужи като план за по-нататъшни национални и европейски програми в подкрепа на приобщаването и устойчивостта, като например програмата InvestEU. Радвам се, че си сътрудничим с Европейския парламент и Банката за развитие на Съвета на Европа в това важно начинание.”

 Снимка: peshteraprim

Жасмина Глишович, ръководител на отдел “Грантови операции и нови инструменти” на Банката за развитие на Съвета на Европа, заяви: “В рамките на постоянния си ангажимент към социалната справедливост и равенство CEB с гордост обявява старта на проекта HERO в България. За да се гарантира успехът на този проект, CEB и другите партньори по изпълнението на HERO ще установят партньорства с държавни органи, банки, неправителствени организации, ромски и неромски общности. Като обединяваме усилията на различни заинтересовани страни, ние целим да използваме ресурсите, опита и знанията си, за да стимулираме устойчиви жилищни решения, като насърчаваме приобщаването и даваме възможност на маргинализираните ромски общности.”

Андрей Новаков, член на Европейския парламент, заяви: “Бюджетът на ЕС предоставя равни възможности за равен старт. Въздействието на над 350 милиарда евро чрез политиката за кохезия е огромно. Пилотни проекти като HERO обаче също имат значение, защото инвестират директно в местните общности и дават възможност за индивидуален успех.”

Сара Перин, изпълнителен директор на “Тръст за социална алтернатива” (ТСА) заяви: “ТСА се ангажира да създава възможности за всеки човек в България да разгърне пълния си потенциал. ТСА беше първата организация в страната, която пилотно и успешно приложи нов подход за формализиране на населените места и създаване на инструменти за придобиване на собственост върху жилища и земя за ромската общност.

 Снимка: peshteraprim

Проектът HERO надгражда този опит и позволява на ТСА да приложи цялостен, пионерски подход, който има потенциала да промени бъдещето на стотици деца и семейства, живеещи в общности с недостиг на услуги. Сътрудничеството със CEB предоставя възможност за изпитване и тестване на този иновативен подход заедно с българските местни и национални власти с цел намиране на устойчиви решения за подобряване на условията на живот на нуждаещите се семейства.”

 Снимка: peshteraprim

Йордан Младенов, кмет на община Пещера, подчерта: “Общината си сътрудничи с ТСА повече от 10 години за подобряване на условията на живот на ромските общности в Пещера. Подходът на ТСА към решаването на проблема е забележителен и решава дългогодишни проблеми, като в крайна сметка подобрява живота на ромите в България. Имам голямо желание да допринеса към иновативната методология, разработена по проекта HERO, и се надявам, че той ще доведе до положителни промени за множество роми в страната и че други общини ще могат да почерпят знания от нашия опит.”

 Снимка: peshteraprim

От 2014 г. „Тръст за социална алтернатива“ работи за урегулирането на незаконни ромски постройки в 4 квартала в градовете Пещера, Дупница и Кюстендил. На събитието ще споделим опита ни до момента, какви са предизвикателствата в процеса на узаконяване, както и как съвсем наскоро 20 семейства от ромския квартал „Каваклия“ в Дупница се сдобиха с нотариални актове за своите домове.