Община Пещера разкрива дарителска сметка за справяне с коронавируса

Дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал, за консумативи и апаратура, в това число и респиратори.

Архив

„Общинска банка“ АД

SOMBBGSF

Община Пещера

BG 06 SOMB 91308432970244

445100 – вид плащане за дарения