Община Пещера: Някой чете цифрите спекулативно

Да, има наложени финансови корекции и те може да са 40 на брой, но пък са най-малко като крайна сума.

Снимка: Архив

За пореден път едни цифри се четат спекулативно. Разбираме, че се намираме в предизборна кампания и опонентите на кметът, ръководил Община Пещера през последните 4 години се опитват да извадят дивидент от всяко нещо. Но да се спекулира с това, че общината има най-много наложени корекции от всички в Пазарджишка област, които работят по ОП“Региони в растеж“, без да се изказват фактите до край, не отива ни никой, който има желание да бъде кмет.

Да, има наложени финансови корекции и те може да са 40 на брой, но пък са най-малко като крайна сума. С 40 финансови корекции, Община Пещера би трябвало да заплати малко над 200 000 лв. Все още обаче част от тези наложени корекции се оспорват в съда и не са окончателни.

А да са 40 на брой причината е, че нашата община е санирала най-голям брой жилищни сгради по тази програма. 9 от корекциите са с гръмките 25 %, но тяхната стойност е общо 9 800 лв., 14 от корекциите са по 10%, но те са на обща стойност 20 000 лв. Останалите са на договорите за строително – монтажните работи и са на обща стойност 180 000 лв.

За сравнение ще посочим, че друга община от нашата област има наложени само 2 финансови корекции, но те са на обща стойност 520 000 лв.

Ние няма да сочим с пръст други общини, показвайки, че при най-много сключени договори, финансовите санкции за Община Пещера са най-малки като стойност, защото няма да е етично. Но приканваме участниците в кметската надпревара да не злоупотребяват с една или друга информация, касаеща Община Пещера, а да се уповават на реални данни, изнесени в пълния им вид.

Освен това никъде в изписаните гръмки слова за корекциите няма нито дума защо са наложени те. В голямата си част са за това, че на санираните къщи не са поставени рампи за трудноподвижни хора, от които няма нужда и нямат връзка с енергийната ефективност. В момента текат преговори с ОП “Региони в растеж“ това изискване да отпадне, а така ще отпаднат и корекциите. Екипът на община Пещера, който участва в изпълнението на тези проекти, е част от преговорния екип на Националното сдружение на общините.