Община Панагюрище ще финансира реализирането на младежки проекти

Снимка: pianews.bg

И през тази година Община Панагюрище финансира реализирането на МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2020. В провелата се процедура по подбор, младите хора имаха възможност да представят своите планове и стратегии за решаване на конкретни социални въпроси, насърчаване на здравословния начин на живот и екология.

В срока от конкурсната сесия 2020, своето предложение представи  СНЦ „На орището” – проект „Знаещи, здрави, силни, творящи”, който беше одобрен за финансиране от назначената експертна комисия. Идеята на организаторите е породена от липсата на алтернативи за ангажиране на свободното време на младите хора в малките населени места. Проектът ще се реализира в село Попинци, като компенсира липсата на културни или спортни мероприятия през почивните дни. Той има за цел създаване на интерес и мотивация за водене на здравословен начин на живот на младежите, чрез формиране на здравословни хранителни и двигателни навици, предпазване от наркозависимостите и активно търсене на интересни занимания за осмисляне на свободното време.

Предвиждат се обучения от служител в борбата с наркоразпространението, фитнес инструктор, диетолог, въведение в любителската фотография  и обучение по народни танци. Преки участници в реализацията на проекта са около 60 младежи на възраст между 14 и 29 години и 30 техни родители, учители и близки.

Община Панагюрище пожелава на СНЦ „На орището” успешна реализация на проекта и се надяваме все повече предприемчиви млади хора да проявят инициативност и да търсят финансиране на идеите си от местния бюджет.