Община Панагюрище финансира по проекти дейността на девет читалища

Снивка: Община Панагюрище

За осма поредна година Община Панагюрище финансира читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност 45 000 лева.

Всяко читалище в община Панагюрище кандидатства с проекти. Представените проектни предложения бяха разгледани и оценени от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище.

Оценката на проектните предложения е съобразена с целите и очакваните резултати, заложени в условията за кандидатстване за 2020 година:

– Подобряване на материално-техническата база на читалищата;

– Подкрепа развитието на читалищната дейност в община Панагюрище;

– Развиване на народните читалища като общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане на съвременните информационни технологии;

– Популяризиране на читалишната дейност.

И през 2020 година всичките девет читалища, които развиват дейност на територията на община Панагюрище получават допълваща субсидия. Протоколът от разпределението на допълнителните средства за читалищата на територията на община Панагюрище е съгласуван и утвърден от постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище.

Одобрените проекти са:

Народно читалище „Васил Левски – 1925“, село Елшица:

1) „Осветена сцена“;

2) „Обновена библиотека“;

3) „Ремонтни дейности – освежаване, полагане на балатум и офис обзавеждане“.

Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“, село Поибрене:

1) „Ремонт и поддръжка на читалищната сграда“;

2) „Самодейци с нова визия и реквизит“.

Народно читалище „Виделина – 1865“, град Панагюрище:

1) „Уютна и безопасна музикална среда“.

Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1927“, село Бъта:

1) „Ремонт на горно и долно фоайе и таван на детски отдел на библиотеката“;

2) „Закупуване на цървули за самодейците от Фолклорен ансамбъл „Иглика“ и ушиване на мъжки национални костюми“;

3) „Закупуване на сгъваеми шатри за Празника на шарената сол“.

Народно читалище „Св. Боян Княз Български – 2006“, град Панагюрище:

1) „Закупуване на реквизит и техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищна дейност“.

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1912“, село Оборище:

1) „Ушиване на тракийска народна носия, цървули и роба на ДТС „Звънче“;

2) „Обновяване и оборудване на библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1912“.

Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня:

1) „Тодоровден по нашенски“;

2) „Ремонт и обновяване на читалище „Пробуда – 1872“, село Баня”.

Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци:

1) „Частичен ремонт на фасадата на читалищната сграда в село Попинци“.

Народно читалище „Христо Ботев – 1927“, село Левски:

1) „Смяна на дървена дограма в киносалона с алуминиева“.