Община Панагюрище подписа договор за рехабилитация на улици и тротоари в три села

Снимка: Община Панагюрище

В сградата на ДФ „Земеделие“, кметът на Община Панагюрище  – Никола Белишки, подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект за  „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Баня, с. Попинци и с. Левски, община Панагюрище“  по подмярка 7.2  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Проектът е на обща стойност 1 342 528,00 лева и включва реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци – улица „Спас Карабойчев“, с. Баня – улица „Стоян Каролеев“ и с. Левски – улица „Георги Петков“.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

С реализирането на проекта се цели подобряване на инфраструктурата и привлекателността на средата в малките населени места.