Община Панагюрище подари фиданки на учебните заведения

Снимка: Община Панагюрище

Община Панагюрище за поредна година дари на всички училища, на детските градини и на центъра за подкрепа за личностно развитие живи дръвчета, които учители и ученици да засядат и отгледат заедно с любов.

Вече девета година ново дърво ще извиси снага във всеки от дворовете на учебните заведения на територията на общината. Всяко младото дърво носи в себе си символиката на живота – започва с плитки корени, които с времето укрепват и здраво се захващат за земята,
клоните, които се стремят все по-нагоре към слънцето и небето. Точно като дървото, човек с времето се стреми към все по-големи знания и нови преживявания.

През 2020 година дарените дръвчетата са вид Явор – червенолист шестил. Дърво, което носи в себе си енергия, дълголетие, стабилност, материалното богатство и любов, намалява стреса и прави живота по-спокоен и ритмичен.