Община Панагюрище оповести условията за получаване на финансова помощ при раждане или осиновяване на дете

Снимка: Община Панагюрище

Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете прие Общинският съвет на последното си заседание.

„Основната причина да изготвим този нормативен документ е предложението за повишаване размера на помощта, с която се подпомагат родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето и се насърчават семействата да имат повече от едно дете. Това предложение е поредна стъпка на Община Панагюрище към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на общината чрез оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата“, аргументира предложението в залата Анелия Караколева, началник отдел “Социални дейности и здравеопазване” .

Община Панагюрище ежегодно планира и инвестира финансови средства в мерки за насърчаване на раждаемостта. Критериите за същите са надежден инструмент за подкрепа, но и насърчаване на отговорностите на всички граждани – като редовни данъкоплатци, създаване на условия за увеличаване на броя на здравноосигурените граждани, ограничаване броя на бременностите при малолетните и непълнолетните, стимулиране на семействата да останат да живеят и работят в община Панагюрище.

През 2018 година бе увеличен размера на еднократната помощ за новородените деца, за да бъде подкрепата още по-чувствителна за жителите на общината. Същата подкрепа за първи път през 2018 година бе определена и за осиновяване на деца, без значение на възрастта им.

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на политиките в Община Панагюрище. Тези цели са заложени във всички стратегически документи, разработени от ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище – Програма за закрила на детето в община Панагюрище, Общински план за младежта, План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година и други.

Причините, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете са актуализиране на общинската нормативна база и увеличение размера на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане/осиновяване на дете, каза Караколева.

В срока за предложения и становища по проекта на нормативния акт, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения за изменения и/или допълнения на текстовете в проекта на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете, пише oborishte.bg.

Еднократната помощ ще бъде в размер на 700 лева за първо родено или осиновено дете, 800 лева за второ и трето родено или осиновено дете и 1 500 лева за родени или осиновени близнаци, тризнаци и т.н.

Новите правила и изисквания, заложени в наредбата, може да се прочетат на сайта на Общинския съвет – https://obs.panagyurishte.org