Община Панагюрище започна почистване на коритата на реките в района на селата Баня и Бъта

Община Панагюрище започва почистване на коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на с. Баня и с. Бъта, съобщиха от Общината. Дейностите са свързани с превантивно почистване – ръчно и машинно, с цел поддържане проводимостта на речните легла, чрез премахване на израсналите, паднали или с опасност да паднат във водното течение дървета, дънери и храсти.

Почистването стартира от 15 март 2022 г. и ще продължи до 31 май 2022 г. По този начин се осигурява нормалната проводимост на речните легла, освен това намалява риска от наводнения в населените места, риска за живота, здравето и имуществото на жителите и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата в населените места.