Община Пазарджик ще разполага с рекорден бюджет през 2019г.

Община Пазарджик ще разполага с над 80 млн. лева през 2019 година

Снимка: Момент от пресконференцията

С приемането на националния бюджет станаха ясни параметрите на отношението с този на Община Пазарджик. По думите на кмета на общината Тодор Попов, заедно със собствените приходи, се очаква бюджетът на общината да надхвърли 80 млн. лева, което е абсолютен рекорд. Конкретните му параметри ще станат ясни по време на обсъждането му. На тази етап е известно, че през 2019 година, Община Пазарджик ще получи от националния бюджет със 7 408 192 лева повече от миналата година.

Ето и конкретните цифри:

Общият размер на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2019 година е в размер на 57 157 325 лева, което е със 7 408 192 лева повече от предходната година:

  1. Размер на средствата за държавни дейности – 49 158 525 лв. (42 225 333 – през 2018 г.);

– Функция “Отбрана и сигурност” – 259 710 лв;

– Функция “Образование” – 37 047 494 лв;

– Функция “Здравеопазване” – 1 355 298 лв.;

– Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 5 540 400;

– Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 2 012 623.

  1. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия – 6 224 200 лв. (5 857 000 – през 2018 год.);
  1. Размер на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 242 500 (запазва се размерът от предходната година);
  2. размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи – 1 532 100 лв. (1 424 300 – през 2018 година).