Община Пазарджик стартира процедурата за номиниране на най-изявените учители, училищни директори и творци

Община Пазарджик стартира процедурата за номиниране на най-изявените учители, училищни директори и творци в сферата на образованието и културата по повод 24-ти май! Тържествената церемония ще се проведе на 23 май от 19:00 часа в ДКТ „Константин Величков“.
Предложения за постижения в сферата на изкуството и културата се правят от името на културните институти на територията на Община Пазарджик, творчески групи, дружества, формации, неправителствени организации, импресарски звена и др. Една институция или лице може да номинира само по един творец от всеки раздел, а крайният срок за представяне на предложенията е 10-и май.
Отличието „Учител на годината“ се присъжда в следните области:
▫️За постижения в педагогическата практика с деца от предучилищна
възраст;
▫️За постижения в педагогическата практика с деца от начален етап на основната образователна степен;
▫️За постижения в педагогическата практика с деца от прогимназиален етап на основното образование;
▫️За постижения в педагогическата практика с ученици от гимназиален етап;
▫️За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката и
изкуството;
Предложенията се правят на база решение на педагогическите съвети в съответното училище.
Отличието „Директор на годината“ се връчва в областите:
▫️Директор на детско заведение;
▫️Директор на начално училище, помощно училище, ЦПЛР;
▫️Директор на основно училище;
▫️Директор на средно училище, гимназия;
Право да излъчват свои номинации имат РУО – Пазарджик, Общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Учителските синдикати, Общинска администрация.
Срокът за представяне на предложенията в сферата на образованието е 28-и април.