Община Пазарджик организира информационна среща за санирането на жилищни сгради

Община Пазарджик организира информационна среща по

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, част от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Срещата ще се състои на 02.11.2022 г. / сряда/ от 18,30 часа в зала „Маестро Георги Атанасов“.

За участие се канят председателите на Сдруженията или друг представител на всяка многофамилна жилищна сграда, която ще кандидатства за финансиране по Програмата.