Община Пазарджик обяви датите за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

Членовете на секционните избирателни комисии могат да получат парите си на тези дати

Снимка: Архив

13 ноември 2019 г.

Секция от № 1 до № 7

Секция от № 40 до № 47

Секция от № 80 до № 87

Секция от № 151 до № 161

 

14 ноември  2019 г.

Секция от № 8 до № 19

Секция от № 48 до № 55

Секция от № 88 до № 94

Секция от № 162 до № 175

 

15 ноември  2019 г.

Секция от № 20 до № 27

Секция от № 56 до № 63

Секция от № 98 до № 100

Секция от № 176 до № 183

 

18 ноември 2019 г.

Секция от № 28 до № 35

Секция от № 64 до № 71

Секция от № 184 до № 195

 

19 ноември 2019 г.

Секция от № 36 до № 39

Секция от № 72 до № 79

Секция № 196 до № 205

Възнагражденията ще се изплащат от 9 до 12.30 ч. и от 14 до 17.30 ч. в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик