Община Пазарджик купува 6 нови пътнически електробуса

Община Пазарджик се готви усилено за въвеждането на екологичен пътнически транспорт. Обявен е конкурс за закупуване на електробуси, вече тече срокът за подаване на оферти.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 480 000 лева без ДДС. С тях е планирано да бъдат закупени и доставени 6 нови електрически автобуса, също толкова зарядни станции за бавно зареждане и 1 една зарядна станция за бързо зареждане. Предвидени са още съпътстващи услуги по гаранционно поддържане за срок, предложен от участника. И още: оборудване, софтуер и др. инструменти, необходими за обслужване, диагностика и ремонт.

В обхвата на обществената поръчка е включено задължение за изпълнителя да бъде проведено обучение на посочените от възложителя кадри преди получаване на автобусите и монтаж на зарядните станции: по двама инструктори на водачи, водачи, сервизни работници, техници по поддръжка на зарядните станции.

Новопридобитите активи ще бъдат 100% собственост на Община Пазарджик.

Електробусите трябва да бъдат нови и от серийно производство, с две оси, нископодови. Височината при входните стъпала може да е не повече от 34 см, като за улеснение на трудноподвижни пътници ще имат и система за накланяне надясно, когато са спрели на спирка. Отделно е заложено изискване една от вратите да е оборудвана с рампа за детски и инвалидни колички. Дължината на автобусите ще е от 9 до 10 метра, височината – до 3,5 метра. Те ще имат минимум 23 седящи места за пътници, като поне четири от тях ще са предвидени за ползване с предимство. Кабината на водача и пътническият салон ще са напълно климатизирани.

Оферти ще се приемат до 1 август, а отварянето им ще бъде на следващия ден от 14:00 часа.