Община Велинград полага грижи за социално уязвими групи хора

Община Велинград и социалните институции на нейната територия, ежедневно предоставят различен тип услуги на социално уязвими групи хора. Към настоящия момент се работи и в дрги посоки, чрез европейско, национално и общинско финансиране тези услуги да имат още по-голям обхват.
От септември 2019 г.за 188 лица с увреждания се грижат лични асистенти в домашна среда. По друг проект „ Достоен живот“ още 30 души получават подобен тип услуга.
През месец април стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Велинград“, финансиран от Агенцията за социално подпомагане. Потребителите са 170 и във всеки делничен ден те получават топла храна на обяд. 50 от тях през месец април получиха и 16-килограмови пакети с продукти от първа необходимост чрез АСП и БЧК.
През май започна строителството и на 90 социални жилища във Велинград, които ще бъдат за хора без дом, многодетни семейства и такива, в които живеят деца с увреждания. Критериите за подбор са регламентирани в нарочна наредба, приета от ОбС- Велинград.
Чрез европейския проект „Патронажна грижа в община Велиград“ вече се обслужват над 350 човека, живеещи в населените места на общината. Те заявяват своите нужди и хората, наети по проекта, закупуват храни, лекарства, заплащат сметки и извършват административни услуги, като спестяват на заявителите път и чакане по различни места като аптеки, лекарски кабинети, институции и др.
Община Велинград ще поеме транспортните разходи за доставка на дърва през този отоплителен сезон за хора над 70 години, самотни и с минимална пенсия.
От началото на пандемията COVID -19 със съдействието на дарители и членовете на „Офроуд клуб 4х4 – Велинград“ бяха раздадени над 500 пакета с продукти от първа необходимост предимно за самотни възрастни хора /чрез пенсионерските клубове/, както и за семейства на деца с увреждания и възрастни, затруднени с придвижването.
Ежедневно кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, служителите на общинска администрация и на социалните институции се срещат с хора, които имат нужда да бъдат подпомогнати. Помощ не е отказана и се прави всичко възможно заявените нужди да бъдат удовлетворени.