Община Велинград обновява зелената система по бул. „Съединение”

Снимка: Община Велинград
Община Велинград предприма действия в изпълнение на програмата за обновяване на зелената система в града.
През изминалата седмица бяха премахнати няколко стари дървета по бул. „Съединение“ и на тяхно място днес бяха засадени нови сребристи смърчове.
Старите дървета криеха риск и бяха опасни за преминаващите край тях хора, особено през зимата, когато снега натежава и сухи клони могат да се откършат под тежестта му.