Община Брацигово получи финансиране от правителството за укрепване на свлачище край село Жребичко

Снимка: Нюз.бг

Постъпващите средства са по Министерско постановление. Те ще обезпечат осъществяването на проект за обект „Укрепване на свлачище на път PAZ 2045 /ІІІ-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко, общ.Брацигово“, който получи одобрение и за допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

През последните няколко години поройни води заляха терени от землището на селищната система и нанесоха сериозни поражения върху изградената пътна инфраструктура. В резултат на обилни валежи в района на път PAZ 2045 /ІІІ-375/ -Исперихово – Козарско – Жребичко с обхват 2,5 км северно от с.Жребичко са активирани два участъка от пътя, които са част от старо свлачище. Тъй като това е път с изключително значение за транспорта по населените места и единствен вход и изход за село Жребичко са предприети мерки по възстановяването му и неговото укрепване.

Зададените параметри за реконструкцията на пътното платно и укрепване на свлачището ще допринесат за осигуряване на безопасността на населението и защитеността на инфраструктурата при прилагането на нови технически средства и технологии,  за повишаване защитата на населението и териториите от бедствия и занижаване на икономическите загуби от това.

Водещата цел  при изготвянето на проекта е да се прекратят последващи евентуални критични ситуации, които застрашават сигурността и безопасността на населението.

Предвидената стойност за обекта възлиза на 511 263 лв. Предстои стартиране на процедурата по избор на изпълнител.

Освен това са одобрени и 18 015 лв. за разплащане на разходи за овладяване на частично бедствено положение на територията на с. Розово и с. Равногор и летовищата „Розовски вриз“ и „Васил Петлешков“ , обявено през месец февруари 2020 год.