Община Белово организира детски празник на 1 юни

Община Белово и НЧ „Кирил и Методий – 1927“ организират „Весел детски празник“ на 1 юни.