Общината: Продадените апартаменти са на дългогодишни редовни наематели, многодетни и безимотни семейства

Общината предоставя информация за продадените на последната сесия апартаменти

Снимка: Архив

На свое заседание, проведено на 30.05.2019 г. Общински съвет – Пазарджик е взел решение № 96, с което разрешава продажбата на общински апартаменти на настанените в тях наематели, на стойност данъчната оценка на жилището, която представлява продажната му цена, съгласно чл. 37 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища собственост на Община Пазарджик, приета от Общински съвет – Пазарджик с Решение № 49/31.03.2005 г., както следва:

  1. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Бузлуджа” № 12, ет. 4, ап. 7 , със застроена площ 107,64 кв.м., ведно с мазе № 23 с площ от 6,13 кв.м. и прилежащите 3,5197% (11,73 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 19 769,10 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 01.01.1995 г. до момента заедно със семейството и домакинството му, което включва съпруга, двама сина, две снахи и две внучки. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.
  2. 2. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Спартак” № 5, ет. 4, ап. 23, със застроена площ 83,35 кв.м., ведно с мазе № 23 с площ от 9,32 кв.м. и прилежащите 4,0456% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 18 889,10 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 10.01.1996 г. до момента заедно със семейството и домакинството му, което включва съпруга, две дъщери и двама сина. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.
  3. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Райко Алексиев” № 4, ет. 4, ап. 16, със застроена площ 43,73 кв.м., ведно с мазе № 10 с площ от 2,57 кв.м. и прилежащите 2,3475% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 7 411,80 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 14.07.2010 г. до момента. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.
  4. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Райко Алексиев” № 4, ет. 1, ап. 3, със застроена площ 58,44 кв.м., ведно с мазе № 21 с площ от 2,60 кв.м. и прилежащите 3,3839% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 9 058,10 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 28.03.2000 г. до момента заедно със семейството и домакинството му, което включва дъщеря и внук. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.
  5. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, бул. “Христо Ботев” № 49, ет. 1, ап. 3, със застроена площ 58,44 кв.м., ведно с мазе № 3 с площ от 2,60 кв.м. и прилежащите 3,27% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 9 488,20 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 15.04.1993 г. до момента заедно със семейството му, което включва съпруга. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.
  6. Апартамент, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” № 16, вх, А, ет. 8, ап. 23, със застроена площ 57,13 кв.м., ведно с избено помещение № 18 с площ от 3,48 кв.м. и прилежащите 1,674% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с данъчна оценка 12 865,30 лева. Наемателят на апартамента го ползва по предназначение от 09.12.1987 г. до момента заедно със семейството и домакинството му, което включва двама сина. Наемателят не притежава недвижима собственост, редовен платец е и отговаря на условията за закупуване.

Цялата тази информация е достъпна за общинските съветници преди взимането на решение за продажба на жилищата в заседанието на ОбС – Пазарджик.