Общината поема поддръжката на няколко пътя, иска отпадане на винетките по тях

Ние ще направим предложение, пък ще видим какво ще реши регионалното министерство, коментира кметът на Пазарджик Тодор Попов

Снимка: Архив

Община Пазарджик ще направи предложение пред Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерство на регионалната развитие и благоустройството да извършва поддръжка за своя сметка на участъци от републиканските пътища на нейна територия, както следва:

  • 8 Е-80/Е-85** (път първи клас) – от Пазарджик до отбивката за Мокрище
  • 3703 (път трети клас) – от Пазарджик до Добровница
  • 8003 (път трети клас) – Черногорово до отбивката за Росен

В резултат на горното, се очаква, в тези участъци, да не се заплаща такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.

Сега цитираните републикански пътища са в утвърдения с Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.2004 г. списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, на основание чл.10 от Закона за пътищата, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.08.2012 г.