Общината подписва споразумение за „Работилница за родители – да пораснем заедно“

По време на заниманията родителите ще могат да споделят информация, знания, умения и подкрепа, като целта е да насърчават напредъка и развитието на детето

Снимка: Архив

До края на месеца Община Пазарджик ще подпише с УНИЦЕФ споразумение за сътрудничество за изпълнение на програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните като допълнение на инициативата „Училище за родители“, която вече три години се реализира в детските градини на общината.

Посещението на работилницата за родители ще бъде напълно безплатно

Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“, разработена от УНИЦЕФ, стартира в България през 2012 година. През 2018 година УНИЦЕФ България подписа с българското правителство нов 5-годишен ангажимент за сътрудничество, в който един от основните приоритети е свързан с насърчаването на ранното детско развитие, включително и чрез засилване на подкрепата за родители. В тази връзка „Работилницата за родители” представлява серия от 14 тематично свързани семинара за майки и бащи на деца от 3 до 4 години. В нея се използват различни форми на работа – кратки лекции, упражнения, казуси, но най-вече се обсъждат определени теми, обменя се опит в групи. Всяка сесия е допълнена с ролева игра или кратък филм. По време на заниманията родителите ще могат да споделят информация, знания, умения и подкрепа, като целта е да насърчават напредъка и развитието на детето.

.