Общината внесе уточнение за строежа на пешеходния мост над Марица

Публикуваме без редакторска намеса прессъобщението от Община Пазарджик, относно строежа на пешеходния мост над река Марица. Ра1 се чувства длъжна да заяви, че за грешката "че РИОСВ е спряло строежа на моста" се разбра час и половина след края на кметската пресконференция. Ра1 обнови публикацията си и написа, че забраната е дошла от Басейнова дирекция. От изпратеното от общината прессъобщение днес се оказва, че неточна е и информацията за това, че причина е размножителния период на жабите. Оказа се, че става дума за рибата в река Марица.

Снимка: Архив

Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на Обществена поръчка  с предмет  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето“ и парк-остров „Свобода“ на 16.02.2018 г. Към документите по процедурата е приложен предварително изработен идеен проект.  Методиката за класиране на офертите на участниците се състои единствено и само от показатели, които имат числов израз, т.е подходът е единствено и само математически и не включва никакви субективни оценки.

Успоредно с обявяването на процедурата, на 14.02.2018г., Община Пазарджик е подала в Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”(БДИБР) искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което е издадено на 02.07.2018г. В разрешителното е указан режим на ползване, с който е изключен периодът от 01.04 – 30.06 за всяка година от срока на действие.

На 22.05.2018 г. е издадено, от кмета на Община Пазарджик, решение за избор на изпълнител, което е обжалвано от един от участниците.

Решението е потвърдено и оставено в сила с Решение №842/26.07.2018 год. на Комисия за защита на конкуренцията, а в последствие и с Решение № 15934/19.12.2018 год. на Върховния административен съд.

След влизане в сила на решението на ВАС, на 07.01.2019 г. е сключен договор с „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД.

 Razreshitelno