Обсъждат увеличение на платения годишен отпуск на учителите в община Пазарджик заради COVID-кризата

Архив

Проведоха се преговори за подписването на Анекс към ОбКТД в община Пазарджик между социалните партньори в отрасъл „Образование“. Анексът ще договори увеличение на платения годишен отпуск на педагогическите специалисти на територията на община Пазарджик в контекста на Ковид кризата.

Домакин на работната среща за тези преговори беше община Пазарджик в лицето на г-жа Гергана Табакова – Директор на Дирекция Образование и култура. В преговорния кръг взеха участие г-н Валери Стоянов – председател на работодателската организация в системата на общинското образование, г-жа Гина Кръстанова – лидер на СБУ към КНСБ – Пазарджик и г-н Димитър Хаджидимитров – председател на РСО към КТ „ПОДКРЕПА“ – Пазарджик. Срещата премина делово и спокойно, предстои нов кръг преговори в най-скоро време.