Обсъждат увеличение на най-ниската пенсия

Най-ниската пенсия – социалната пенсия за старост да се повиши от 1 юли обсъжда днес Министерският съвет.

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, правителството предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен със същия процент – 12 на сто, което ще доведе до увеличение на пенсията от 247 лв. на 276,64 лв. месечно, считано от 1 юли 2023 г.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия), както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ No 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 – 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Източник: Pariteni