Обръщение от социалните партньори, членове на отрасловия съвет в системата на средното образование

Снимка: Архив

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ,

Пред прага на новата учебна година някой грубо се опитва да нахлуе в сакралното пространство на родното училище, размахвайки измислени внушения за нарушени учителски права, породили гнева на българското учителство.

От името на десетките хиляди свои членове-учители, директори и непедагогически персонал, ние, социалните партньори, категорично  заявяваме – протестът, който се подготвя за 16.09.2019 г. не е част от дневния ред на българското училище, той не отразява позицията и по никакъв начин  не може да се обвърже с мнението на членовете на нашите организации.

Опитът да се взриви продуктивният цивилизационен диалог между представителните организации на работещите в системата на средното образование и министерството, в резултат на който са налице видими и признавани от всички позитивни резултати за модернизиране на българското образование и издигане авторитета на българското учителство, не само показва непознаване на законовите и подзаконовите нормативни актове, но е и провокация с неясни цели.

Уважаеми родители,

Уверяваме Ви, че в първия учебен ден на новата учебна година учителите от нашите организации ще бъдат в класните стаи със своите деца и ученици, за да сложат началото на ново магично пътешествие в света на знанието.

Честита нова 2019-2020 учебна година!

На добър час!