Образование под карантина

Но в заключение ние от синдиката искаме да насочим обществения фокус към учителя, който доказа, че e отличен професионалист, за да бъде иновативен, мобилизиран, дигитален, неуморим, обединяващ и роден за историческото си призвание!

Д-р Юлиян Петров

Просветата в България е в среда непозната за образователната ни история. Почти всички образователни институции работят в дистанционен режим или обучение в електронна среда, а първите резултати вече са повече от отлични.

Учителите доказаха неоспоримо, че гордо могат да носят историческото си призвание и да правят грандиозни промени в личното си професионално развитие в името на учениците, трудната ситуация и професията учител.

Българските родители, сякаш излязоха на една нова сцена или влязоха и то много ефективно в ядрото на образователния процес, с отговорност и любов към дейностите режисирани от учителите. В момента виждаме нов етап на партниране с взаимно градене на авторитети.

Учениците пък доказаха, че тази среда за тях не е нова, а естествена и очаквана и с ентусиазъм се включиха в иновативните електронни форми, дори често партнирайки на учителите.

Разбира се тази нова политика на дигитализация  в момента набират скорост и много позитивни практики, но основния въпрос е какво иска българското общество от себе си за своите деца. Дали да стане по-гражданско от преди, като зачита йерархията на институциите или да става по-активния модератор на политики, в които е със безспорно нисък капацитет. Какво иска от своите деца, да станат истински и честни успели хора, или изградени до егоизъм индивидуалисти.

Гледайки поредната пресконференция на националния оперативен щаб и въпросите на журналисти към генерал Мутафчийски, които бяха скрити или явни послания и предложения от хора, които са безкрайно нисък капацитет по световни стратегии за борба с вируси, се убеждавам, че българското общество има нужда от ваксина срещу патологичен индивидуализъм.

Българските учители днес усещат позитивното партньорство на родителите и оценят огромните трудности и воля на семействата да бъдат в унисон с он лайн образователните дейности и платформи. Две са основните облачни платформи/G-suite for education и Office 365/ и редица инструменти за дистанционното обучение сe използват в образователния процес, разбира се най-добре се справят училищата, които са имали далновидната визия за собствен облак и собствена база от ресурси, и не на последно място да подготвят учителите си за работа с тях. Възможността, за ползване на временните акаунти edu.mon.bg, е временна мярка, не защото още не е заработила още, а защото собствения дигитален ресурс е философията на дигитализацията на образователните институции в България.

Колко ще продължи дистанционното обучение е в ръцете на бъдещето, но образователната система трябва да бъде в унисон с динамиката на ситуацията.

Синдикат „Образование“ поздравява за безграничния ентусиазъм всички български учители и директори, които:

  1. Работят упорито, без умора в името на своите деца и ученици минимум 12 часа на денонощие;
  2. Използват в огромната си част лични технически устройства – лаптопи, компютри и телефони/За закупуване на телефони със средства на училищния бюджет има наложена забрана от МОН/;
  3. Използват лични мобилни и Интернет комуникации;
  4. Създават собствени дигитални методически ресурси по много от общообразователните и професионални дисциплини.

 

Българската образователна система е европейски лидер в дистанционните форми, като категорична изпреварва своите европейски събратя и това става само и изцяло с труда на българските учители. В някои образователни системи, като Хърватия, Австрия и Дания учителите имат огромен и безплатен за тях методически ресурс, като осигуряването със технически средства е изцяло за сметка на държавата. Обезпечаването с лични електронни технически средства на учителите в България сега прохожда.

По проучване на синдиката 90% от българските учители са интегрирали нови знания още от първия ден на дистанционното обучение. Новите знания по различните учебни дисциплини са и новите възможности за комуникация и работа в електронна среда. Учителите, макар и да не извършват реално оценяване на този етап имат пълната информация и яснота за активността и постиженията на всеки ученик, което ще бъде достатъчно за оформяне на крайните оценки на учениците.

Синдикат „Образование“ изразява своето задоволство от резултатната работа на създадения кризисен механизъм за взаимодействие!

Синдикатът адмирира решителните действия на МОН и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за смелите и адекватни действия относно бързата децентрализация на образователните институции при ситуиране на дистанционното обучение. Затова българските учители имат национално одобрение близо 90%.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, като направи задълбочен анализ на ситуацията в образователната сфера, настоява и ще отстоява учители и директори, които работят в режим на всички варианти от дистанционното обучение, да получат пълното си трудово възнаграждение и всички придобивки и допълнителни плащания по КТД. Учители и лекари са най-одобрявани от българското общество и по този повод средствата за образование трябва да са гарантирани от правителството на република България.

В унисон с активното дистанционно обучение на всички български учители, с обхват на учениците съизмерим на нормален учебен процес, да не планираме необмислено удължаване на учебната година.

Да преосмислим внимателно смисъла на задължителния характер на външното оценяване и в 4 и 10 клас и да се провеждат по преценка на образователните институции. Нека не продължаваме да принизяваме вътрешното оценяване от учителите и образователните институции. НВО за седми клас да съдържа учебен материал, който е преподаден във всички образователни институции.

Синдикатът смята, че не е толкова драматично отмяната на абитуриенските балове, дори с това бихме се приближили до европейските образователни традиции, където зрелостта се даказва с успех и реализация, а не с балове и висша мода.

Но в заключение ние от синдиката искаме да насочим обществения фокус към учителя, който доказа, че e отличен професионалист, за да бъде иновативен, мобилизиран, дигитален, неуморим, обединяващ и роден за историческото си призвание!