Обособена е регламентирана пътна отсечка от Сърница до местността „Орлино“

Снимка: община Сърница
Успешно приключи процедурата по допълване на общинската пътна мрежа на община Сърница и официално пътят за местността „Орлино“, намиращ се от отсрещната страна на яз.Доспат, вече е включен в Регистъра на общинските пътища, поддържащ се от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като носи наименованието общински път SML 3086.
Реализацията на начинанието се осъществи в партньорство с Община Доспат, като по този начин се осигури наличието на още един общински път, който да свързва двете общини и области.
Макар че положените усилия и ресурси от страна на общинска администрация пред МРРБ са големи (правени са няколко опити за осъществяване на процедурата в последните 20 години), реализацията на начинанието ще спомогне за кандидатстването по различни европейски и национални програми за финансиране и изграждане на цялостен асфалтов път, което от своя страна ще спомогне за развитието на икономиката и преди всичко туризма в региона.