Обновяват хоризонталната пътна маркировка около училища и детски градини във Велинград

Ден преди началото на новата учебна година екип на общинска администрация започна приоритетно да подновява хоризонталната пътна маркировка около училищата и детските градини във Велинград.

Целта е опазването на живота и здравето на децата и учениците, като се гарантира безопасното им преминаване до учебните и детските заведения. Предстои да се маркират пешеходните пътеки до ИСУ „Васил Левски”, ИОУ „Неофит Рилски, ОУ „Христо Ботев”, ДГ „Радост” и ДГ „Слънчице”.