Обновиха изцяло образователната инфраструктура в ДГ „Иглика“ в Пещера

Пореден обект за обновяване на образователната инфраструктура в Пещера бе открит днес. „За мандат 2019-2023 година, ДГ „Иглика“ е четвърто детско заведение, което е реновирано и е приведено за ползване, според всички европейски изисквания.“, каза кметът на Община Пещера Йордан Младенов.

Той преряза лентата, заедно с директорът на детска градина “Иглика“ Величка Балканджиева. Гости на събитието бяха още зам.-кмета Гълъбина Карамитрева и Галя Стоянова -секретар на Община Пещера, представители на фирмите изпълнители и строителния надзор, родители.

 

Обектът е изпълнен съгласно Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

За целта, бяха демонтирани част от съоръженията, които бяха негодни за употреба и опасни, бетоновите съоръжения и бетонов басейн. Премахната е изцяло настилката от бетонови плочи. Положена е ударопоглъщаща цветна настилка и са монтирани нови съоръжения за по-безопасно използване на дворното пространство от децата на територията на детската градина. Освежени са пейките и са поставени нови пясъчници.

Изградена е покрита сцена за външни дейности, като сценични представления на открито, родителски срещи на открито и други подобни, даващи възможност за провеждане на повече дейности извън сградата. Беседките се реновирани. Направено е финишно покритие от ресан/шлайфан бетон по външна сцена, както и още съпътстващи дейности. На територията на детската градина са засадени растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на децата. Тревната настилка е изцяло обновена.

Финансирането е осигурено от Община Пещера и е на стойност 215 132 лв.

Йордан Младенов пожела на децата да усвояват с желание знанията и уменията, които им преподават, както и да се радват на щастливо детство сред уютната обстановка от съоръжения за игра в градината. Той подчерта, че приоритет и задължение на местната власт остава грижата подрастващото поколение да се възпитава и осъществява в модерна училищна и градска среда.

Директорът на градината Величка Балканджиева сподели, че подобряването на средата за обучение е отдавнашна мечта на педагозите и те се радват, че тя се сбъдна с реализация на проекта.

Свещеници от Пещера отслужиха водосвет за здраве и благоденствие на работещите и учещите в градината, а талантливите деца представиха кратка програма, която предизвика възхищението на гостите.