Областният управител насрочи първите заседания на новоизбрани общински съвети в 6 общини

Насрочени са заседанията в Белово, Септември, Батак, Сърница, Панагюрище и Велинград.

Снимка: Стефан Мирев

Със заповед на областния управител Стефан Мирев се свикват първите заседания на новоизбраните общински съвети в мандат 2019-2023 г. в общините Белово, Септември, Батак, Сърница, Панагюрище и Велинград.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател.

Заседанията на общинските съвети ще се проведат, както следва:

Община Белово – 05.11.2019 г. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Белово

Община Септември – 06.11.2019 г. /сряда/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Септември

Община Батак – 07.11.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Батак

Община Сърница – 07.11.2019 г. от 14.00 ч. в Младежки дом гр. Сърница

Община Панагюрище – 11.11.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Панагюрище

Община Велинград – 11.11.2019 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Велинград.