Областният управител Валентина Кайтазова връчи печата на РИК Пазарджик на председателя на комисията Антони Върбев

Областният управител Валентина Кайтазова връчи печата на РИК Пазарджик за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., на председателя на комисията Антони Върбев.

С РЕШЕНИЕ№ 3090-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. встъпва в правомощията си от 20.04.2024 г.

Областният управител Валентина Кайтазова пожела успешна и ползотворна работа на РИК Пазарджик в подготовката и провеждането на предстоящите избори и допълни, че Областна администрация е осигурила технически и материално дейността на комисията. Създадена е необходимата организация, съвместно с община Пазарджик и „Информационно обслужване“ АД, за осигуряване на условия за ефективна работа на членовете на РИК Пазарджик.

В Областна администрация Пазарджик и във всички общини от областта, със заповеди на областния управител и кметовете на общини, са сформирани екипи за организационно-техническа подготовка на изборния процес в координация с администрацията на Министерски съвет.

РИК Пазарджик е в състав от 13 членове. Председател е Антони Върбев, зам.-председатели са Христина Ганчева, Васил Стефанов, Елена Попова и Кръстьо Костадинов, секретар е Али Чешмеджиев, а членове са: Янчо Дрянов, Боряна Дунгарова, Лъчезар Минев, Христо Вълков, Иванка Гатина, Юсуф Мехмедов, Христина Дачева.