Областният издаде заповед за спешно осигуряване на превозвач по градски линии

Срокът на разрешението е 12 месеца, през които следва да бъде финализирана процедурата по възлагане на обществените превозите по градските автобусни линии от община Пазарджик

Областна администрация

Със заповед на областния управител Стефан Мирев се дава разрешение на община Пазарджик да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс, с оглед спешно осигуряване на превозвач по градски автобусни линии в  община Пазарджик, за които действащият договор с обществения превозвач е изтекъл.

Линия №1 от допълнителна да се преобразува като основна и се изпълнява по маршрут:  АД „Пътища“ – ул. „Стоян Ангелов“ /Стадиона/ – ул. „8-ми март“ – ПГИМ – бул. „Христо Ботев“ – ПГМЕТ – бул. „Ал. Стамболийски“ – Адвокатура – ул. „К. Величков“ –Пожарната – магазин „Билла“ – моста на р. Марица – Автогара – Търговия – ЖП Гара.

Линия №13А – да бъде удължена с 3 км., т.е. от 15 км. еднопосочна дължина да бъде коригирана на 18 км. Причината е осигуряване на обществен транспорт за работещите в производствената база на фирма.

Линия № 2А – градската линия, която в момента обслужва село Ивайло да бъде удължена до Сарая за някои от часовете по разписание.

Издаденото разрешение е на основание чл. 16д, ал.6 от „Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“.

Срокът на разрешението е 12 месеца, през които следва да бъде финализирана процедурата по възлагане на обществените превозите по градските автобусни линии от община Пазарджик