Областна администрация Пазарджик предоставя нова услуга – заверка-апостил

Удостоверяването с “APOSTILLE” на документи досега се извършваше само в МВнР

Снимка: Архив

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от Министерски съвет за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

В Областна администрация Пазарджик днес беше прието и първото заявление за заверка – апостил от юридическо лице.

Новата услуга е въведена от 1 януари 2019 година. Тя се предоставя само за документи по гражданско състояние, издадени от кметовете и общините: акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. За услугата се заплаща такса, определена в чл.8 от Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи и Закона за държавните такси. Досега апостилите се поставяха в МВнР. С въвеждането на тази услуга се постига подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с апостил за гражданите. Важно е гражданите да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел те трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина. Услугата се извършва не само за жители на  област Пазарджик, заверка апостил може да поиска всеки гражданин на България.

За облекчение на гражданите, заявлението и оригиналните документи могат да бъде изпратени и по пощата, с надлежно попълнени данни и с приложено платежно за платена такса по сметка на Областна администрация Пазарджик. Важно е гражданите да попълнят коректно данните в заявлението, включително телефон и адрес за обратна връзка.

Пълна информация за предоставянето на новата услуга и образец на заявление за услугата са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик.