Обжалвано е решението за недействителност на избора за кмет на община Панагюрище, предстои произнасяне на ВАС

Постъпили са касационни жалби по дело 1121 от 2023г. на Административен съд-Пазарджик, съобщиха за РА1 от Съда. С жалбите се оспорва произнесеното на 27.11.2023г. решение за обявяване за недействителен избора на кмет на Община Панагюрище, на втори тур, проведен на 05.11.2023 год., обективиран в Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище.

Предстои те да бъдат изпратени във Върховния административен съд, който ще се произнесе в законно установения срок дали оставя в сила решението на съда в Пазарджик.