Н. Шопов: Отстояваме националната кауза с единомислие и обща воля

Уважаеми госпожи и господа,
Днес се навършват 110 години от обявяването на България за независима държава. В исторически план този акт е равнозначен с Освобождението и Съединението. Днешният ден е повод отново да си кажем, че българската национална кауза може да бъде отстоявана единствено чрез единомислие и обща воля.
Настоящето ни е изпълнено с предизвикателства. В света и в Европа протичат мащабни и динамични процеси на промяна. Затова още по-наложително е да помним, че само от обединените ни усилия зависи бъдещето и просперитета на нашата нация.
Да бъдем единни и да обичаме България!
Честит Ден на Независимостта!

Найден Шопов
Областен координатор на ПП ГЕРБІ Пазарджик