Н. Зайчев: Трябва да намалим отпадъците, разделното сметосъбиране ще помогне

Разделното сметосъбиране е начин за намаляване на разходите и съответно такса смет, казва Николай Зайчев

Снимка: Архив

С част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за Управление на Отпадъците – ЗУО в Община Пещера ще бъдат изградени 7 площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и други.

На тези площадки гражданите ще могат да изхвърлят, както своите разделно събрани отпадъци, така и строителни отпадъци. Разходът за изграждането им ще е до 126 000 лв. Точките, където ще бъдат ситуирани площадките са на етап анализиране. Това е една от мерките, които ще бъдат част от цялостната схема на Общината по отношение на сметосъбирането. А изграждането на подобни площадки е задължение на Община Пещера. В момента строителните и едрогабаритни отпадъци се извозват извън територията на Община Пещера. На този етап депонирането на 1 тон отпадък струва 27 лв., в края на 2019 година тази цена обаче ще бъде 4 пъти по-висока, предупреди кметът Николай Зайчев.

„Ние, с помощта на нашите съграждани трябва да намалим отпадъците. Разделното сметосъбиране е един от начините това да стане. С разкриването на 7 площадки, с безвъзмездно предоставените контейнери за разделно събиране на битовите отпадъци, имаме такава възможност“, допълни градоначалникът.

Община Пещера предвижда и мащабна информационна кампания сред жителите на населените места.

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината се извършва от ОП “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

Отново със средства от отчисленията за нуждите на общинското предприятие бяха закупени нови машини, както за сметосъбиране, така и за претоварване на отпадъците в големи контейнери. Тази мярка вече пести по повече от 6000 лв. на месец само от извозването на отпадъка до Регионалното депо. Преди да се закупят новите машини сметоизвозващите камиони са правили 170 курса до депото, които са стрували 7660 лв.. Сега, с претоварването на сметта на обособената за това площадка, се правят 40 курса, които струват 1550 лв.