Н. Зайчев: Детските градини да могат да участват в европейските програми и за оборудване

Първата стъпка, за да имаме успешни деца в училище е те да бъдат обхванати още в детските градини

Снимка: Част от участниците в срещата

Пазарджик бе домакин на среща по темата “Образование и мотивация на младите хора за повече знания и перспективи за развитието на България и Европа“  участието на заместник-министъра на образованието Деница Сачева и заместник-председателя на парламентарната комисия по образование Галя Захариева. В шестия граждански диалог „Европа в нашия дом“ бяха представени приоритетите в сектора.

По време на срещата кметът на Пещера Николай Зайчев постави на вниманието въпрос за предучилищното образование. Пред представителите на изпълнителната и законодателната власт той засегна проблемът с остарялата материална база на детските градини, в които оборудването често е на повече от 40 години – легла, шакфчета, маси. Особено тежък е проблемът за по-малките общини, които имат нужда от държавна подкрепа. „Първата стъпка, за да имаме успешни деца в училище е те да бъдат обхванати още в детските градини. Добрата основа в детските заведения позволява задържането на децата и след това в училище. Трябва да се помисли как детските градини да бъдат включени в националните и европейските програми и като оборудване, защото към момента те участват само в програми за енергийна ефективност“, каза Зайчев.

Оказа се, че подобен въпрос се поставя за първи път по думите на Галя Захариева, която поясни, че на общините наистина им се налага да дофинансират градините, както и че има много трудности в събирането на таксите. Според Захариева трябва да се помисли от къде и как да се осигурят средства за осъвременяване на материалната база на детските градини.

Зам.- министър Сачева пък пое ангажимент и каза, че част от средствата в следващия програмен период ще бъдат насочени към детските градини. Тя посочи, че стартира проект за 82 милиона лева, който ще поеме част от таксите на децата и може би някаква част ще бъде използвана и за подобряване на средата в детските заведения.

Община Пещера непрекъснато подпомага детските градини, извършва необходимите ремонтни дейности. Включително две от детските заведения в града защитиха успешно проекти пред Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи и се сдобиха с оборудване за физкултурните си салони.