НСИ изненадващо: Доходите на домакинствата са се увеличили двойно за 10 години

Снимка: nivabg.com

Националният статистически институт (НСИ) отчита минимален изпреварващ годишен ръст на доходите на българите през 2023 г. спрямо разходите, с което тенденцията, наблюдавана през 2022 г., се обръща, съобщават от НСИ.

През 2023 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20,4 на сто спрямо 2022 година.

За последните десет години (2014 – 2023 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 2,3 пъти, информира статистическият институт.

През 2022 г. годишният общ доход на човек е бил 9008 лв. и се е увеличил с 16,9% спрямо 2021 година, а за периода 2013 – 2022 г. общият доход средно на човек е нараснал 1,9 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 10 на сто през 2023 г. в сравнение с 2022 г., а индексът на реалните доходи през 2023 г. спрямо 2014 г. е 158,5 на сто. От НСИ напомнят, че реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени.

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти.

Източник: „Труд“