НОИ – Пазарджик организира Ден на отворените врати

Традиционно Териториалното поделение на НОИ ще отбележи Международния ден на възрастните хора с Ден на отворени врати.
На 1 октомври от 8:30 до 16:30 часа в административните сгради на НОИ в Пазарджик ще има определени дежурни експерти, които в рамките на проявата ще отговарят на запитвания относно придобиването право на пенсия, актуалните изисквания за пенсиониране в различните категории труд и възможностите за закупуване на недостигащ осигурителен стаж. Те ще предоставят информация за преноса на осигурителни права на базата на съществуващите европейски регламенти и действащите договори за социална сигурност, в които България е страна. Въпроси ще могат да се отправят и по отношение на последните промени в пенсионноосигурителното законодателство.
За да не се получава струпване на хора, желаещите консултация могат да се запишат предварително на телефон 034/404220 или по електронна поща на адрес: Elena.Nikolova@pazardzhik.nssi.bg.
На 1 октомври експерти от ТП на НОИ – Пазарджик ще посетят Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич” и Дом за стари хора в Главиница, за да поднесат поздравления и да дадат разяснения по пенсионни въпроси.