Нов проект на Община Стрелча за насърчаване на разделното събиране на отпадъци

Община Стрелча стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци  от населението  по схемата „от врата на врата”.
За целта на домакинствата и фирмите от Стрелча ще се предоставят по 1050 чувала за всеки месец за събиране на отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови, найлонови, метални кенчета от напитки и др., осигурени от „ЕКОПАК България” АД,  както и информационни материали за насърчаване на разделното събиране.
Гражданите, които ще се възползват от новата услуга трябва да оставят пълните чували  до контейнерите за битови отпадъци. Събирането, транспортирането и предаването им на „ЕКОПК България” АД ще се извършва  всяка седмица от ОП „БКС И ОИ” по следния график:
Понеделник – кварталите „Сръбенец” и „Крушака”;
Вторник – кварталите „Гергьовден” и „Оратника”;
Сряда – квартал „Господа”;
Четвъртък – „Ромски квартал”, „Бухов бряг” и „Бански квартал”.
Събирането за кметствата ще става по заявка на кметските наместници.
Задължително условие е в чувалите да не се слагат стъклени и  други отпадъци и да се поставят до съдовете за смет в деня преди определения по график ден за събирането им.
Целта на пилотния проект е да се намали количеството на битовия отпадък и да се увеличи количеството на рециклирания и оползотворения. По този начин ще бъдат намалени и разходите на общината за депониране на битов отпадък, както и ще се повиши ефикасността и контрола срещу замърсяването на околната среда.