Нов военен паметник ще бъде вписан в Областния регистър на военните паметници

В заседанието участваха началникът на Военно окръжие Пазарджик, представители на военно-патриотични организации от региона,  представители на общините, РИМ Пазарджик, Исторически музей Панагюрище.

Снимка: Областна администрация

Заместник областният управител Петър Белчев председателства заседанието на Областна комисия „Военни паметници“, което се преведе днес в Областна администрация Пазарджик. Беше направен отчет за дейността на комисията през 2019 г. С подкрепата на Министерство на отбраната и Областна комисия „Военни паметници“, през 2019 г. са отпуснати финансови средства за изграждането на нов военен паметник в с. Исперихово на двама опълченци от Руско-турската освободителна война, за възстановяването на военен паметник на загиналите в освободителните войни в с. Карабунар. Осигурени са и финансови средства за ремонт и възстановяване на военни паметници в гр. Ветрен, с Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Злокучене, дейностите ще бъдат извършени през тази година.

Процедурата по изготвяне на предложения до МО за изграждането на нови или възстановяването на сега съществуващи военни паметници, представи пред членовете на комисията Радослав Симеонов – Главен експерт в Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“ в Министерство на отбраната. Г-н Симеонов даде положителна оценка на работата на комисията и допълни, че до края на общините от област Пазарджик ще могат отново да подготвят изискуемите документи за осигуряване на подкрепящо финансиране – идейно художествен проект за представяне на паметника, актуална количество-стойностна сметка, решение на съответния общински съвет, прилага се и списък с имената на загиналите войници. Предложенията на общините ще постъпват до Областна комисия „Военни паметници“, която със свое решение до края на м. март 2020г. ще утвърди и предостави на МО списък на предложенията за област Пазарджик.

С пълно единодушие членовете на комисията приеха предложението на директора на Исторически музей Панагюрище – доц. д-р Атанас Шопов, към Областния регистър на военните паметници да бъде вписан паметникът на майор Анатолий Тодоров Полянков от Авиобаза Граф Игнатиево, загинал  на 16 май 2003 г. при изпълнение на учебен полет със самолет МиГ-21. Паметникът се намира над Панагюрски колонии, местността Среден гьол, изграден е през 2003 г.

Председателят на Сдружение „Военен съюз“ Пазарджик – Георги Пашов, отправи предложение към представителите на общините, улиците в населените места, които имат само номера, да получат имена на известни български войни, загинали за свободата и независимостта на България.

В заседанието на Областна комисия „Военни паметници“ участваха началникът на Военно окръжие Пазарджик, представители на военно-патриотични организации от региона,  представители на общините, РИМ Пазарджик, Исторически музей Панагюрище.