Ново: Хора с увреждания ще получат дисплеи за незрящи и модерни колички

Снимка: manager.bg

За пръв път в България хора с увреждания в трудоспособна възраст ще имат достъп до високотехнологични помощни средства, финансирани с публичен ресурс. Парите – 24 млн. лв., се осигуряват с проект по Плана за възстановяване и устойчивост, а кандидатстването би трябвало да започне от 2023 г. За целта са определени 11 вида високотехнологични средства от типа на брайлови лаптопи, системи за стълби с вградена електрическа количка и др. Това става ясно от проект на методика за оценяване на потребностите от такива помощни средства, публикуван за обществено обсъждане.

Проектът

Ще се предоставят висококачествени и високотехнологични помощни технически средства за хора с трайни увреждания, в т.ч. компютри, софтуер, електроника за компенсация на сетивен дефицит и др. Ще се финансират и помощни средства, свързани с мобилността, свободното придвижване и създаването на достъпна среда – напр. адаптация на МПС, електростимулатори и др.

Допустимите целеви групи ще са хора с трайни увреждания – деца и възрастни в трудоспособна възраст, като в случая това означава до навършване на години за пенсия (за масовата трета категория труд) като няма значение дали учат, работят, регистрирани са като безработни или са икономически неактивни.

Бюджетът е 24 млн. лв., като почти 23 млн. са преки разходи за предоставяне на помощни средства – 10,2 млн. за технически средства и 12,3 млн. за достъпна среда.

Първите помощни средства ще бъдат отпуснати догодина, като се очаква да бъдат подпомогнати 2400 души, а през 2024 г. в края на проекта кръгът от хора, получили високи технологии, трябва да достигне 3300 души. Един човек ще получи продукт на средна стойност 6805 лв., пише в документацията на проекта.

 

Обхват

3300 души изглежда ужасно малък брой подпомогнати на фона на стотиците хиляди с някаква степен на увреждане у нас. Авторите на проекта обаче аргументират този ограничен кръг с два аргумента – статистиката на безработните хора с увреждания и дефицитите на другите програми за предоставяне на помощни средства.

 

Какви са технологиите?

Те са изброени в 11 позиции в документите, публикувани за обществено обсъждане:

– устройство OrCam MyEye за незрящи хора или хора със зрителни увреждания;

– софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение (електронни четци)/преносими четящи устройства със софтуер;

– преносим брайлов компютър;

– брайлов дисплей;

– устройства за взаимодействие с компютър с поглед и контрол с поглед на целия компютър /специализиран софтуер;

– вертикализираща електрическа инвалидна количка;

– електрически мотор за инвалидна количка;

– системи за стълби с вграден стол/с вградена електрическа инвалидна количка /с прикачване на инвалидна количка;

– нервен и мускулен стимулатор за ходене / за ръце;

– акумулаторни устройства за изкачване и сваляне по стълби на инвалидна количка. Мобилни устройства за преодоляване на различни неравности и за извършване на движение по стълбища;

– миоелектрични /модулни протези (надлакетна; подлакетна; бедрена и подколянна).

 

Методиката за оценяване

Оценяването на кандидатите ще става от системата за социално подпомагане в страната, като за целта на областно ниво ще бъдат създадени комисии за оценка и те ще работят по специална методика, чийто проект е предложен тази седмица за обществено обсъждане.

а повече от наличните количества техника, те ще бъдат включени в листи на чакащи.

 

Източник: „СЕГА“