Ново: Опрощават дългове на занаятчии и предприемачи

Снимка: nivabg.com

Дълговете на предприемачи, занаятчии и хора със свободни професии ще може да бъдат опрощавани. В момента няма правила за фалит и опрощаване на дългове на хора, които работят за себе си, но не са регистрирали фирма. Това ще бъде променено с изменения в Търговския закон, които вече са внесени от Министерски съвет в парламента.

За неплатежоспособен ще се счита предприемач, който не е в състояние да изпълни свое парично задължение, свързано с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или свободна професия, гласят предложените тестове в закона.

За да бъдат опростени задълженията на предприемач, занаятчия или човек със свободна професия, ще трябва да са изпълнени няколко условия. Първото от тях е човекът да е прекратил дейността, с която са свързани задълженията му. Освен това трябва да минат три години от решението на съда, с което одобрява плана за разпродажба на имуществото на длъжника. По този ред обаче, няма да бъдат опрощавани задължения за глоби, както и по заеми, обезпечени с ипотека.

След като в продължение на три години кредиторите взимат част от доходите на длъжника, оставащите неразплатени задължения ще бъдат опрощавани. След като дълговете му бъдат опростени, човекът ще може да започне начисто и отново ще може да се захване със своята стопанска дейност, занаят или свободна професия.

Наред с правилата за фалит на предприемачи с промените ще бъде даден втори шанс на еднолични търговци и шефове на фирми, които са фалирали. В момента едноличен търговец, както и шеф на дружество с ограничена отговорност и член на Управителния съвет на акционерно дружество не може да бъде човек, който е обявен в несъстоятелност или е участвал в управлението на фирма, която е фалирала и са останали неудовлетворени кредитори. Предложените промени в Търговския закон предвиждат тези ограничения да отпаднат 5 години след фалита на дружеството.

С промените в Търговския закон се съкращават и сроковете за обявяване във фалит на търговски дружества.

Източник: „ТРУД“