Ново: НОИ преизчислява служебно две групи пенсии

Снимка: "СЕГА"

Две групи пенсии ще бъдат преизчислени служебно този месец, съобщи официално Националният осигурителен институт. Промените са резултат от актуализацията на Закона за държавния бюджет, която беше обнародвана в Държавен вестник на 16 септември. Резултатите от преизчислението обаче няма да са налице веднага и за двете групи – за едното преизчисление има 4-месечен срок, а другото ще бъде готово за изплащане към ноемврийските пенсии, става ясно от съобщението.

Считано от 1 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 лични и наследствени пенсии, които вече се получават в намален размер заради осигуряване в универсален пенсионен фонд. Те са на хора, родени след 1959 г. Ще се преизчислят пенсиите с начална дата до 31 август 2021 г. включително, които са изчислени със стария размер на редукция. Той беше около и над 20%, а вече трябва да падне на около 10%.

Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по посочения ред. Пенсиите на лицата, които вече са подали такива заявления (около 2500 души), също ще бъдат преизчислени служебно, считано от 1 септември т.г. Преизчисляването на това основание ще бъде извършено в законоустановения четиримесечен срок за пенсионните производства, посочват от НОИ.

Считано от 16 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно и социалните пенсии за инвалидност. Техният размер се определя като процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се повишава от посочената дата, напомнят от НОИ. Това е поредната странна дата за промяна в размера на пенсиите, която депутатите заложиха в актуализацията на бюджета. Минималната пенсия например ще се промени от 25 декември. Тогава ще влезе в сила и нов размер на максималната пенсия, както и преизчислението с нов коефициент за всяка година осигурителен стаж. Това налага няколко допълнителни корекции в пенсиите за шестте последни дни на годината.

При пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто – от 110 на 125 на сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група лица се определя в размер 200,76 лв. (при 178,45 лв. до изменението), а за втората група лица – в размер 185,89 лв. (при 163,58 лв. до изменението).

Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще бъде изплатена на правоимащите пенсионери с пенсиите им за ноември, посочват от НОИ. Това означава, че през ноември освен новия размер на пенсията, тези хора ще получат и допълнителна сума за разликата от 16 септември нататък.